IZJAVA O PRIVATNOSTI I UPOTREBI KOLAČIĆA

Poslednje ažuriranje: 19. februar 2019.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pitanja, komentari, zahtevi i pritužbe u vezi s ovom Izjavom su dobrodošli. Molimo vas da nas kontaktirate na email adresu: globalprivacyoffice@perrigo.com

Data Protection Officer (DPO):

Kompanija Perrigo Company plc i sve njene poružnice („kompanija Perrigo”) je svesna da sve lične informacije koje prima joj se daju na poverenje. Kompanija Perrigo stoga nastoji da opravda to poverenje tako što poštuje opšte principe u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Ova Izjava o privatnosti I upotrebi kolačića („Izjava”) objašnjava kako mi prikupljamo, koristimo, delimo i štitimo informacije sakupljene preko ovih Digitalnih medija i tokom drugih interakcija.

Ova Izjava se primenjuje na sve usluge ili aktivnosti kompanije Perrigo, bilo na mreži ili digitalne, sve veb lokacije, platforme društvenih mreža, mobilne aplikacije i sve druge digitalne servise na kojima je objavljena ili sa kojima je povezana (Digitalni mediji). Kada pošaljete informacije na ili putem bilo kog od ovih Digitalnih medija, biće potrebno da se izričito prijavite ili date saglasnost za prikupljanje, obradu i zadržavanje vaših informacija kako je opisano u ovoj Izjavi.

AKO NISTE SAGLASNI SA BILO KOJIM DELOM OVE IZJAVE, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE NIJEDNU USLUGU.

PRIVATNOST DECE

Perrigo Digitalni mediji nisu namenjeni za korišćenje od strane dece. Ako niste punoletni po propisima mesta vašeg prebivališta, možete da koristite Digitalne medije samo uz saglasnost ili pod nadzorom vašeg roditelja ili zakonskog staratelja. U skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti dece, ako saznamo da je dete mlađe od 13 godina dalo Lične podatke Onlajn platformi ili preko nje bez saglasnosti roditelja ili zakonskog staratelja, koristićemo te informacije samo da bismo odgovorili direktno tom detetu (ili njegovom roditelju ili zakonskom staratelju) kako bismo informisali dete da ne može da koristi Digitalne medije, a potom ćemo sa tim Ličnim podacima postupiti u skladu sa ovom Izjavom.

KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Informacije koje delite sa nama koristimo da bismo vam pružili usluge koje ste tražili i u naše legitimne poslovne svrhe, kako je opisano u daljem tekstu:

 • Da bismo vam pružili opšte informacije o Digitalnim medijima, kao i o našim proizvodima i uslugama
 • Da bismo odgovorili na vaše zahteve za informacije, povratne informacije i druga obaveštenja i korespondenciju koje možete da nam pošaljete
 • Da bismo merili vaše interesovanje za naše proizvode, usluge i Digitalne medije i da bismo ih unapredili
 • Da bismo obezbedili da sadržaj na Digitalnim medijima bude predstavljen na najefikasniji način za vas i vaš računar ili druge mobilne uređaje
 • Da bismo vam pružili informacije, proizvode ili usluge koje zatražite od nas
 • Da bismo ispunili svoje obaveze nastale iz bilo kakvih ugovora zaključenih između vas i nas ili druge zakonske obaveze
 • Da bismo vam omogućili da učestvujete u interaktivnim funkcijama Digitalnih medija, kada odlučite da se pridružite
 • Da bismo vas obavešavali o izmenama Digitalnih medija, usluga, proizvoda ili politika
 • Da bismo na Digitalnim medijima prikazali vama smislenije i relevantnije reklame
 • Da bismo vas obaveštavali o posebnim ponudama i proizvodima ili uslugama koje vam mogu biti interesantne, kada pristanete na to da možemo da vas kontaktiramo u te svrhe

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Kada posetite ili koristite naše Digitalne medije na bilo koji način, možemo da prikupimo i obrađujemo različite vrste ličnih podataka o vama.

Informacije koje vi pružate

Da biste imali pristup informacijama, uslugama ili proizvodima koje omogućavamo putem digitalnih medija, od vas će se možda tražiti da date „Lične podatke” ili „Lične informacije” kao što su vaše ime i prezime, poštanska adresa, datum rođenja, adresa e-pošte i broj telefona. Možemo takođe da prikupimo i obrađujemo demografske podatke kao što su željene postavke i interesovanja, koje možemo da dobijamo od trećih lica kao što su Google ili drugi društveni mediji koje koristite. Možete da odlučite ne date ove informacije, međutim, možda nećete biti u mogućnosti da dobijete pristup našim informacijama, uslugama ili proizvodima.

Ako nam se obratite, možemo da zadržimo evidenciju o informacijama koje nam date putem funkcije „Kontaktirajte nas” na Digitalnim medijima. Možemo takođe da prikupljamo ili obrađujemo detalje svih transakcija ili korišćenja koja vršite putem Digitalnih medija i ispunjenja porudžbina. Izuev ukoliko se prijavite za uslugu, pružanje vaših ličnih podataka nije zakonska niti ugovorna obaveza i možete da odbijete da ih otkrijete.

Informacije koje se prikupljaju uz pomoć tehnologije

Kompanija Perrigo može preko kolačića da prikuplja i obrađuje različite vrste informacija o vama kada posećujete ili koristite naše Digitalne medije na bilo koji način. „Kolačić” je mali podatak koji može da se skladišti na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Za više informacija o kolačićima i njihovom korišćenju na Digitalnim medijima, molimo vas da pogledate odeljak Kolačići u daljem tekstu.

Kada koristite mobilnu aplikaciju, mi koristimo alate za prikupljanje podataka da bismo prikupljali informacije o vašem korišćenju interakcije s Aplikacijom, kao što su vrsta operativnog sistema, vrsta pregledača, domen i druga podešavanja sistema, upiti za pretrage i vremenska zona u kojoj se vaš mobilni uređaj ili tablet nalazi, metpodaci i druge informacije povezane s drugim datotekama sačuvanim na vašem uređaju.

Možemo takođe da prikupljamo informacije o lokaciji mobilnog uređaja ili tableta koji se koristi za pristup mobilnoj aplikaciji, uključujući: (i) lokaciju mobilnog uređaja ili tableta koja se izvodi iz upotrebe GPS-a ili WiFi-ja, (ii) IP adresu mobilnog uređaja ili tableta ili internet servis koji se koristi za pristup Onlajn platformi i (iii) druge informacije koje korisnik ili drugi učine dostupnim a koje označavaju trenutnu ili prethodnu lokaciju korisnika, kao što su geotag informacije na fotografijama. Moguće je da vaša IP adresa ili kolačić koji koristimo sadrže informacije koje se mogu smatrati Ličnim podacima.

Društvene mreže

Kompanija Perrigo može da vam dozvoli da delite informacije, uključujući Lične podatke, preko Digitalnih medija sa veb lokacijama društvenih mreža, kao što su Facebook i Twitter. Mi ne delimo vaše Lične podatke s njima, izuzev ukoliko nam vi za to ne date nalog. Kako će oni koristiti te informacije uređivaće njihove politike privatnosti i vi ćete biti u mogućnosti da izmenite svoja podešavanja privatnosti na njihovim veb lokacijama.

LINKOVI KA DRUGIM VEB LOKACIJAMA

Možemo da pružamo linkove ka veb lokacijama trećih lica. Pored toga, veb lokacije trećih lica mogu da pružaju linkove ka našim Digitalnim medijima. Ako odaberete da posetite ove veb lokacije trećih lica, treba da pregledate njihove izjave o privatnosti da biste bili sigurni da razumete i prihvatate njihove prakse u vezi sa vašim ličnim podacima. Ne prihvatamo i odričemo se svake odgovornosti za izjave o privatnosti i prakse zaštite podataka bilo koje veb lokacije trećeg lica (bilo da ta veb lokacija ima link na našim Digitalnim medijima ili je povezana sa njima). Ovi linkovi vam se omogućavaju samo za svrhu Vašeg ličnog komfora, a njima pristupate na sopstveni rizik. Vaša je odgovornost da proverite izjave o privatnosti veb lokacija trećih lica pre nego što pošaljete bilo kakve lične podatke njihovim veb lokacijama.

SKLADIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Vaši lični podaci se mogu skladištiti i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo objekte ili pružaoce usluga. Korišćenjem naših Digitalnih medija ili davanjem saglasnosti (gde to zakon zahteva), vi pristajete na prenos informacija u zemlje van vašeg prebivališta, što obuhvata i Sjedinjene Države, gde možda postoje drugačija pravila o zaštiti podataka od onih u vašoj zemlji.

Vaše lične podatke ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko je neophodno za potrebe omogućavanja pristupa našim Digitalnim medijima i povezanim servisima, kako to zakon zahteva, i za izvršavanje ili odbranu od bilo kakvih pravnih zahteva.

SIGURNOST LIČNIH PODATAKA

Koristimo organizacione, tehničke i administrativne mere da bismo zaštitili lične podatke koji su pod našom kontrolom. Nažalost, ni za jedan prenos podataka preko interneta niti sistem za skladištenje podataka ne može se garantovati da je 100% bezbedan. Ako imate razlog da verujete da vaša interakcija s nama nije više bezbedna (na primer, ako mislite da je ugrožena bezbednost bilo kog korisničkog računa kojeg imate kod nas), molimo vas da nas odmah obavestite o tom problemu tako što ćete nas kontaktirati u skladu s odeljkom „Kontaktirajte nas” u daljem tekstu.

DELJENJE I OTKRIVANJE PODATAKA

Kompanija Perrigo može da otkrije zbirne informacije o svojim korisnicima i informacije koje ne identifikuju nijednog pojedinca, bez ograničenja.

Možemo da delimo prikupljene Lične podatke sa:

 • Našim zavisnim i povezanim društvima
 • Pružaocima usluga i ostalim trećim licima koje angažujemo kao podršku našem poslovanju
 • Kupcem ili drugim sledbenikom u slučaju spajanja, deinvestiranja, restrukturiranja, reorganizacije, razdvajanja ili druge prodaje ili prenosa nekih ili svih sredstava kompanije Perrigo
 • Da bismo postupali u skladu sa sudskim nalogom, zakonom ili zakonskim postupkom, što obuhvata i odgovaranje na sve vladine ili regulatorne uslove ili zahteve
 • U slučaju sumnje na kršenje privatnosti podataka, da bismo komunicirali s trećim licima, kao što su stručnjaci za otkrivanje kršenja privatnosti podataka ili relevantni vladini organi, kada je to potrebno

VAŠA PRAVA

Vaše je pravo da ne podelite nijedan svoj lični podatak sa kompanijom Perrigo i da znate koje lične podatke o vama čuvamo.

Možete da zatražite ispravku svojih ličnih podataka ako su netačni, nepotpuni ili neažurirani ili da zatražite brisanje svojih ličnih podataka.

Da biste zatražili informacije, ažurirali ih ili zatražili brisanje informacija koje kompanija Perrigo može da ima o vama, molimo vas da se obratite na: https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Odgovorićemo na vaš zahtev u razumnom vremenskom roku, u skladu sa zahtevima lokalnih propisa o privatnosti. Pre ispunjavanja bilo kakvog zahteva, možda će se tražiti dokaz identiteta kao bezbednosna mera

Imate pravo da se prijavite za primanje biltena, oglasa ili drugih obaveštenja i/ili usluga od naših Digitalnih medija. Ukoliko se kasnije predomislite, imate pravo da se odjavite od daljeg primanja ovih stavki.

Vaša je odgovornost da obezbedite da sve informacije koje ste nam dali budu tačne i ažurne. Kompanija Perrigo je odgovorna za ažuriranje informacija kada je to prikladno.

Imate pravo da podnesete žalbu svom lokalnom organu vlasti za zaštitu podataka ako niste zadovoljni time kako kompanija Perrigo obrađuje vaše lične podatke.KOLAČIĆI

Nastavljanjem korišćenja ove lokacije vi pristajete na upotrebu kolačića u skladu sa našom politikom o kolačićima

Kompanija Perrigo koristi kolačiće da bi poboljšala iskustvo posetilaca naših platformi digitalnih medija, što obuhvata veb lokacije, kao i veb lokacije kojima se može pristupiti preko naših mobilnih aplikacija. Ako ne želite da primate kolačiće dok pregledate našu veb lokaciju, možete da izmenite podešavanja svog pregledača i/ili mobilnog uređaja tako da vas oni obaveštavaju kada primate kolačiće, a možete i da odaberete da ograničite ili blokirate kolačiće.

Kolačići su male datoteke ili mali podaci koje serveri veb stranice postavljaju na vaš računar ili mobilni uređaj. Kolačići vam omogućavaju da se efikasno krećete stranicama, da se zapamte vaše željene postavke, interesovanja ili detalji prijave i da se poboljša vaše sveukupno iskustvo. Kolačići ne mogu da se iskoriste kao kôd niti da se uz pomoć njih pošalju virusi i oni nam ne omogućavaju da pristupimo vašem hard disku. Ne možemo da pročitamo nijednu informaciju sa vašeg hard diska čak i ako tamo postavimo kolačiće.

Vrste kolačića koji se koriste u Digitalnim medijima

 • Neophodni kolačići: oni su suštinski potrebni da bi vam se omogućilo da se krećete kroz Digitalne medije i koristite njihove funkcije, kao što je pristupanje bezbednim područjima Digitalnih medija. Bez ovih kolačića, naši Digitalni mediji ne bi ispravno radili, a usluge koje ste tražili, kao što su korpa za kupovinu ili bezbedni korisnički nalozi, ne bi se mogle pružiti.
 • Kolačići učinka: oni prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste Digitalne medije, na primer, na koje stranice posetioci najčešće odlaze, i da li primaju poruke o greškama sa veb stranica. Ovi kolačići prikupljaju informacije koje nisu lične prirode, a koriste se da bi se anonimno pratilo kretanje posetilaca, te omogućilo personalizovano, unapređeno iskustvo na lokaciji. Ove kolačiće takođe koristimo i da bismo testirali dizajn i funkcije za naše Digitalne medije, kao i da bi nam pomogli da pratimo kako naši posetioci dolaze do naših lokacija i koliko je oglašavanje efikasno.
 • Funkcionalni kolačići: ovi kolačići omogućavaju Digitalnim medijima da zapamte izbore koje pravite (kao što su vaše korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i da vam pruže unapređene, ličnije funkcije. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti da bi se zapamtile promene koje ste izvršili u veličini teksta, slova i drugim delovima veb stranica koje ste prilagodili.
 • Ciljajući kolačići ili kolačići za oglašavanje: oni se koriste za isporučivanje sadržaja koji je relevantniji za vas i vaša interesovanja. Oni se takođe koriste za ograničavanja broja puta kada vidite neku reklamu, kao i da bi se izmerila efikasnost reklamne kampanje. Neki od naših partnera takođe mogu da koriste kolačiće ili veb monitore (datoteka-slika od jednog piksela) tako da vidite relevantnije reklame kada posećujete druge veb lokacije. Vrlo često će ciljajući ili kolačići za oglašavanje biti povezani sa funkcionalnošću lokacije koju omogućava druga organizacija.
 • Kolačići društvenih mreža: njih obično postavljaju pružaoci društvenih mreža i omogućavaju vam da delite sadržaj sa Digitalnih medija sa svojim prijateljima preko vaših omiljenih društvenih mreža. Oni su takođe poznati i kao Dodatne komponente za društvene mreže. Kompanija Perrigo ne kontroliše sadržaj od vaših kolačića društvenih mreža. Za više informacija o kolačićima društvenih mreža sa veb lokacija društvenih mreža treba da pogledate izjave o privatnosti i deljenju podataka tih lokacija.

Kako da upravljate kolačićima i da ih onemogućite

Većina pregledača automatski prihvata kolačiće. Obično možete da izmenite podešavanja svog pregledača da biste sprečili da se kolačići automatski prihvataju i čuvaju ili možete da primate obaveštenja od veb lokacije pre prihvatanja kolačića.

Saznajte više o tome kako da upravljate kolačićima tako što ćete posetiti funkciju Pomoć na vašem pregledaču, podešavanja vašeg mobilnog uređaja ili stranicu www.allaboutcookies.org koja pruža detaljne informacije o upravljanju kolačićima na popularnim pregledačima. Molimo vas da imate na umu da pojedini delovi naših Digitalnih medija možda neće ispravno raditi ako onemogućite kolačiće.

IZMENE OVE IZJAVE

Ako budu vršene izmene ove Izjave, obavestićemo vas tako što ćemo izmeniti datum na Izjavi. Preporučujemo vam da se informišete o našim praksama privatnosti i kolačića tako što ćete pregledati Izjavu kad god ste u interakciji s nama. U određenim slučajevima, možemo da vam dostavimo dodatno obaveštenje o izmenama ove Izjave.S vašim Ličnim podacima prikupljenim u skladu s prethodnom verzijom Izjave nećemo postupati na materijalno drugačiji način bez prethodnog pribavljanja vaše saglasnosti. Svaka izmena ove Izjave će stupiti na snagu odmah, a nastavak vašeg korišćenja Digitalnih medija kompanije Perrigo označava vašu saglasnost.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.