PRIVACY EN COOKIES VERKLARING

Laatst bijgewerkt: 19 februari 2019

CONTACT

Vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten over deze verklaring zijn welkom. Neem contact met ons op via globalprivacyoffice@perrigo.com.

Data Protection Officer (DPO):

Perrigo Company plc en alle dochterondernemingen (“Perrigo”) erkennen dat de persoonlijke informatie die ze ontvangen in vertrouwen gegeven werd. Perrigo streeft ernaar dat vertrouwen na te komen door algemene principes te volgen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy en cookies verklaring ("Verklaring") legt uit hoe we via deze Digitale Media en tijdens andere interacties verkregen informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Deze Verklaring is van toepassing op alle online of digitale diensten of activiteiten van Perrigo, alle websites, sociale media platformen, mobiele toepassingen en welke andere digitale diensten dan ook waar deze gepost of gelinkt zijn (Digitale Media). Wanneer u informatie indient bij of via welke van deze Digitale Media dan ook, zult u zich specifiek moeten inschrijven of toestemming verlenen voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw informatie, zoals beschreven in deze Verklaring.

ALS U NIET INSTEMT MET WELK DEEL VAN DEZE VERKLARING DAN OOK, GEBRUIK DAN GEEN VAN DE DIENSTEN.

PRIVACY VAN KINDEREN

Perrigo Digitale Media is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Als u niet meerderjarig bent in uw verblijfsplaats, kunt u onze Digitale Media enkel gebruiken met toestemming of onder toezicht van uw ouders of wettelijke voogd. Als we te weten komen dat een kind jonger dan 13 jaar Persoonsgegevens heeft ingediend op of via het Online Platform zonder eerst toestemming te hebben gekregen van zijn/haar ouders of wettelijke voogd, zullen wij, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de privacy van kinderen, deze informatie enkel gebruiken om rechtstreeks aan dat kind (of zijn/haar ouders of wettelijke voogd) antwoord te geven om het kind ervan op de hoogte te brengen dat het de Digitale Media niet kan gebruiken, waarna wij in overeenstemming met deze Verklaring dergelijke Persoonsgegevens zullen wissen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen de informatie die u met ons deelt, gebruiken om u de door u verzochte diensten te leveren en voor onze legitieme zakelijke doeleinden, zoals hieronder beschreven:

 • om u algemene informatie te bieden over de Digitale Media en om u onze producten en diensten te leveren
 • om te antwoorden op uw verzoeken om informatie, feedback en andere communicatie of correspondentie die u mogelijk bij ons indient
 • om uw interesse in onze producten, diensten en Digitale Media te meten en te verbeteren
 • om te verzekeren dat inhoud op de Digitale Media gepresenteerd wordt op de voor u en voor uw computer of andere mobiele toestellen meest doeltreffende manier
 • om u informatie, producten of diensten aan te bieden die u van ons heeft verzocht
 • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit welk contract dan ook tussen u en ons, of uit welke andere wettelijke verplichtingen dan ook
 • om u toe te laten om deel te nemen aan interactieve functies van Digitale Media, wanneer u daarvoor zou kiezen
 • om u op de hoogte te brengen van veranderingen aan de Digitale Media, diensten, producten of beleidsvoorschriften
 • om u meer betekenisvolle en relevante reclame te tonen op de Digitale Media
 • om u op de hoogte te brengen over speciale aanbiedingen en producten of diensten waar u interesse in zou kunnen hebben, indien u toestemming gaf om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u onze Digitale Media op welke manier dan ook bezoekt of gebruikt, kunnen we verschillende types informatie over u verzamelen en verwerken.

Informatie die u aanbiedt

Om toegang te krijgen tot informatie, diensten of producten die wij leveren via de Digitale Media, moet u mogelijk 'Persoonsgegevens' of 'Persoonlijke informatie' leveren, zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. We kunnen ook demografische gegevens over u verzamelen en verwerken, zoals voorkeuren en interesses, die we kunnen verkrijgen van derde partijen zoals Google of andere sociale media die u gebruikt. U kunt ervoor kiezen om deze informatie niet te leveren. U bent dan echter mogelijk niet in staat om toegang te verkrijgen tot onze informatie, diensten of producten.

Als u voor welke reden dan ook contact met ons opneemt, kunnen we een dossier bijhouden van de informatie die u ons geeft via de functie 'Contact' van de Digitale Media. We kunnen ook details verzamelen en verwerken over welke transactie of gebruik dan ook die u uitvoert via de Digitale Media en het vervullen van bestellingen. Tenzij u zich voor een dienst inschrijft, is het verstrekken van uw persoonsgegevens geen statutaire of contractuele vereiste en kunt u weigeren om die vrij te geven.

Informatie verzameld via technologie

Wanneer u onze Digitale Media op welke manier dan ook bezoekt of gebruikt, kan Perrigo via cookies verschillende types informatie over u verzamelen en verwerken. Een 'cookie' is een klein stukje gegevens dat op uw computer of mobiele toestel opgeslagen kan worden. Voor verdere informatie over cookies en hun gebruik op de Digitale Media, raadpleegt u het onderstaande gedeelte over Cookies.

Wanneer u een mobiele toepassing gebruikt, gebruiken we hulpmiddelen voor gegevensverzameling om informatie te verzamelen over uw gebruik van interactie met de app, zoals type besturingssysteem, type browser, domein- en andere systeeminstellingen, zoekopdrachten en de tijdzone waar het mobiele toestel of de tablet zich bevindt, metadata en andere gegevens in verband met andere op uw toestel opgeslagen bestanden.

We kunnen ook informatie verzamelen over de locatie van het mobiele toestel of de tablet die gebruikt werd om de mobiele toepassing te openen, waaronder (i) de locatie van het mobiele toestel of de tablet afgeleid van gebruik van GPS of wifi; (ii) het IP-adres van het mobiele toestel of de tablet of van de internetdienst gebruikt om het Online Platform te openen; en (iii) andere informatie ter beschikking gesteld door een gebruiker of anderen die de huidige of eerdere locatie van de gebruiker aangeeft, zoals geotaginformatie in foto's. Het is mogelijk dat uw IP-adres, of een cookie die we gebruiken, informatie bevat die als Persoonsgegevens beschouwd kan worden.

Sociale Media

Perrigo kan u toestaan om via Digitale Media informatie, waaronder Persoonsgegevens, te delen met sociale netwerksites, zoals Facebook en Twitter. We delen uw Persoonsgegevens niet met hen tenzij u ons daartoe opdraagt. Hun gebruik van de informatie zal beheerst worden door hun privacy beleid, en u zal mogelijk in staat zijn om uw privacy-instellingen op hun websites aan te passen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

We kunnen links aanbieden naar websites van derde partijen. Daarnaast kunnen websites van derde partijen links bevatten naar onze Digitale Media. Indien u ervoor kiest om deze websites van derde partijen te bezoeken, moet u hun privacy verklaringen controleren om te verzekeren dat u hun praktijken omtrent uw persoonsgegevens begrijpt en u zich daar gemakkelijk bij voelt. We aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid, en wijzen deze af, voor de privacy verklaringen en praktijken inzake gegevensbescherming van welke website dan ook van een derde partij (ongeacht of een dergelijke website al dan niet gelinkt is naar of van onze Digitale Media). Deze links worden u enkel voor uw gemak aangeboden, en u opent ze op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om de privacy verklaringen van de website van de derde partij te controleren voordat u welke persoonsgegevens dan ook doorstuurt naar hun websites.

HET OPSLAAN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen in welk land dan ook waar we faciliteiten of dienstverleners hebben, worden opgeslagen en verwerkt. Door onze Digitale Media te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar andere landen dan het land waar u woonachtig bent, inclusief de Verenigde Staten, waar andere gegevensbeschermingswetten kunnen gelden dan in uw eigen land.

We zullen uw persoonsgegevens enkel voor zolang als nodig voor het aan u leveren van toegang tot onze Digitale Media en verwante diensten bijhouden, zoals vereist door de wet, en voor het uitoefenen of verdedigen van eventuele juridische claims.

BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens onder onze controle te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevenstransmissie via het internet of van gelijk welk gegevensopslagsysteem gegarandeerd worden dat het 100% veilig is. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u meent dat de beveiliging van een account die u bij ons heeft, is aangetast), breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het onderstaande ‘Contact’ gedeelte.

DELEN EN VRIJGEVEN VAN GEGEVENS

Perrigo kan zonder beperking samengevoegde informatie vrijgeven over onze gebruikers, evenals informatie die niet naar individuele personen is te herleiden.

We kunnen Persoonsgegevens die we hebben verzameld delen met:

 • onze dochterondernemingen en filialen
 • dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen
 • een koper of opvolger in geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of transfer van sommige of alle activa van Perrigo
 • om welk gerechtelijk bevel dan ook, of wettelijk of juridisch proces, na te leven, waaronder het antwoorden op welk regelgevende of overheidsvereiste of –verzoek dan ook
 • in geval van een vermeende gegevensinbreuk, om te communiceren met externe partijen, zoals experts in detectie van gegevensinbreuken of relevante overheidsinstanties, indien noodzakelijk

UW RECHTEN

U heeft het recht om geen enkele van uw persoonsgegevens te delen met Perrigo, of om te weten welke persoonsgegevens we over u bijhouden.

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze foutief, onvolledig of verouderd zijn, of om te vragen uw persoonsgegevens te wissen.

Om informatie die Perrigo mogelijk over u heeft op te vragen, bij te werken of te vragen deze te wissen, neemt u contact op met https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. We zullen uw verzoek om informatie binnen een redelijke termijn beantwoorden, zoals vereist door de plaatselijke privacy regelgeving. Bewijs van identiteit kan vereist zijn als beveiligingsmaatregel voordat aan welk verzoek dan ook voldaan wordt.

U heeft het recht zich in te schrijven om nieuwsbrieven, kennisgevingen of andere communicatie of diensten te krijgen van onze Digitale Media. Als u later van gedachten verandert, heeft u het recht zich uit te schrijven van het verder blijven krijgen van deze items.

Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat alle informatie die u aan ons geleverd hebt nauwkeurig en up-to-date is. Perrigo heeft de verantwoordelijkheid om waar nodig informatie bij te werken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke autoriteit inzake gegevensbescherming als u ontevreden bent over hoe Perrigo uw persoonsgegevens verwerkt.COOKIES

Door deze website verder te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookie beleid

Perrigo gebruikt cookies om de ervaring te verbeteren van bezoekers aan onze digitale mediaplatformen, waaronder websites, en websites die via onze mobiele toepassingen geopend kunnen worden. Als u geen cookies meer wenst te krijgen tijdens het browsen op onze website, kunt u de instellingen van uw browser en/of mobiele toestel aanpassen zodat u een melding krijgt wanneer u cookies ontvangt, of kan u ervoor kiezen cookies te beperken of te blokkeren.

Cookies zijn kleine bestanden of kleine stukjes gegevens die op uw computer of mobiele toestel geplaatst worden door webpaginaservers. Cookies laten u doeltreffend tussen pagina's navigeren, herinneren uw voorkeuren, interesses of inloggegevens en verbeteren uw algemene ervaring. Cookies kunnen niet uitgevoerd worden als code of gebruikt worden om virussen te leveren, en ze kunnen niet gebruikt worden om ons toegang te verlenen tot uw harde schijf. We kunnen geen enkele informatie op uw harde schijf lezen, zelfs als we er cookies opslaan.

Soorten cookies gebruikt bij Digitale Media

 • Noodzakelijke cookies: Deze zijn essentieel om u toe te laten zich door de Digitale Media te bewegen en de functies ervan te gebruiken, zoals het openen van beveiligde gebieden van de Digitale Media. Zonder deze cookies zouden onze Digitale Media niet naar behoren werken en kunnen diensten waarom u gevraagd heeft, zoals winkelmandjes of beveiligde klantenaccounts, niet aangeboden worden.
 • Prestatiecookies: Deze verzamelen informatie over hoe bezoekers de Digitale Media gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's het vaakst bezocht worden en of ze foutberichten krijgen van webpagina's. Deze cookies verzamelen niet-persoonlijke informatie en worden gebruikt om anoniem bezoeksverkeer te volgen of om een gepersonaliseerde, verbeterde ervaring op de website te leveren. We kunnen deze cookies ook gebruiken om verschillende ontwerpen en functies te testen voor onze Digitale Media, en ook om ons te helpen toezicht te houden op hoe bezoekers onze websites bereiken en hoe doeltreffend onze reclame is.
 • Functionele cookies: Deze staan de Digitale Media toe om de keuzes die u maakt te herinneren (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) en om verbeterde, meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen ook gebruikt worden om de keuzes te herinneren die u gemaakt heeft over tekstgrootte, lettertype en andere onderdelen van de website die u naar uw keuze kunt aanpassen.
 • Doelgerichte of reclame cookies: Deze worden gebruikt om inhoud te leveren die meer relevant is voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een reclame ziet te beperken en ook om de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten. Sommige van onze partners kunnen ook cookies of webbakens gebruiken (een afbeeldingsbestand van een enkele pixel groot) zodat u meer relevante reclame ziet wanneer u andere websites bezoekt. Vaak zullen doelgerichte of reclame cookies gelinkt worden aan website functies die door de andere organisatie geleverd worden.
 • Sociale netwerk cookies: Deze worden doorgaans ingesteld door de sociale netwerkprovider en laten u toe inhoud van de Digitale Media via uw favoriete sociale netwerken te delen met uw vrienden. Deze zijn ook bekend als Sociale Media plugins. Perrigo controleert geen enkele inhoud van onze sociale netwerkcookies. Voor meer informatie over sociale netwerk cookies van sociale media websites, moet u de verklaringen van die websites inzake privacy en het delen van gegevens raadplegen.

Hoe cookies te beheren en uit te schakelen

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt de instellingen van uw browser doorgaans wijzigen om te voorkomen dat cookies automatisch aanvaard of opgeslagen worden, of u kunt een melding krijgen van de website voordat u de cookies aanvaardt.

Kom meer te weten over hoe cookies te beheren via de 'Help'-functie van uw browser, de instellingen van uw mobiele toestel of www.allaboutcookies.org, waar u gedetailleerde informatie vindt over het beheren van cookies op populaire browsers. Wees u ervan bewust dat delen van onze Digitale Media mogelijk niet juist werken als u cookies uitschakelt.

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Als wijzingen worden aangebracht aan deze Verklaring, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen door de datum op deze Verklaring te veranderen. We moedigen u aan om op de hoogte te blijven van onze praktijken inzake privacy en cookies door de Verklaring te controleren telkens wanneer u interacties met ons aangaat. In bepaalde gevallen geven we u aanvullende meldingen over wijzigingen aan deze Verklaring. We zullen uw onder een eerdere versie van de Verklaring ingezamelde Persoonsgegevens niet op een wezenlijk andere manier behandelen zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen. Elke verandering aan deze Verklaring zal onmiddellijk van kracht zijn en door uw verdere gebruik van de Digitale Media van Perrigo geeft u toestemming.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.