PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI UN SĪKDATNĒM

Pēdējoreiz atjaunots: 2019. gada 19. februārī

SAZIŅA AR MUMS

Ja jums ir jautājumi, komentāri, prasības vai sūdzības saistībā ar šo paziņojumu, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi globalprivacyoffice@perrigo.com.

Data Protection Officer (DPO):

Uzņēmums “Perrigo Company plc” un visi tā meitasuzņēmumi (turpmāk tekstā — Perrigo) apzinās, ka tie ir atbildīgi par saņemto personas informāciju. Lai izpildītu ar šo atbildību saistītos pienākumus, Perrigo ievēro vispārīgus personas datu aizsardzības pamatprincipus. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti un sīkdatnēm (turpmāk tekstā — paziņojums) ir paskaidrots tas, kā mēs vācam, izmantojam, kopīgojam un aizsargājam informāciju, kas ir iegūta, izmantojot šo digitālo plašsaziņas līdzekli, kā arī citu veidu saziņas laikā.

Šis paziņojums attiecas uz visiem Perrigo tiešsaistes un digitālajiem pakalpojumiem un darbībām, visām tīmekļa vietnēm, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām, mobilajām lietojumprogrammām un visiem citiem digitāliem pakalpojumiem, kur ir publicēta šāda informācija vai saites uz to (turpmāk tekstā — digitālie plašsaziņas līdzekļi). Iesniedzot informāciju jebkurā no šiem digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem vai izmantojot jebkuru no tiem, jums ir īpaši jāpiekrīt jūsu informācijas vākšanai, apstrādei un saglabāšanai, kā tas ir aprakstīts šajā paziņojumā.

JA NEPIEKRĪTAT KĀDAI ŠĪ PAZIŅOJUMA DAĻAI, NEIZMANTOJIET NEVIENU NO PAKALPOJUMIEM.

BĒRNU KONFIDENCIALITĀTE

Perrigo digitālie plašsaziņas līdzekļi nav paredzēti tam, lai tos lietotu bērni. Ja neesat sasniedzis savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī noteikto pilngadības vecumu, jūs drīkstat izmantot mūsu digitālos plašsaziņas līdzekļus tikai ar savu vecāku vai juridiskā aizbildņa atļauju vai šo personu uzraudzībā. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par bērnu konfidencialitātes aizsardzību gadījumā, ja mēs uzzinām, ka bērns, kurš nav sasniedzis 13 gadu vecumu, tiešsaistes platformā vai ar tās starpniecību ir sniedzis personas datus bez savu vecāku vai juridiskā aizbildņa atļaujas, mēs izmantojam šo informāciju tikai tam, lai tiešā veidā atbildētu šim bērnam (jeb viņa vecākiem vai juridiskajam aizbildnim) un informētu bērnu par to, ka viņš nedrīkst lietot digitālos plašsaziņas līdzekļus, un pēc tam mēs atbrīvojamies no šādas personas informācijas saskaņā ar šo paziņojumu.

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

Mēs izmantojam jūsu sniegto informāciju jūsu pieprasīto pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā, kā arī mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem, tostarp lai:

 • sniegtu jums vispārīgu informāciju digitālajos plašsaziņas līdzekļos un nodrošinātu jums mūsu produktus un pakalpojumus;
 • atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem, atsauksmēm un citiem iespējamiem ziņojumiem, kurs jūs varētu iesniegt;
 • novērtētu jūsu interesi par mūsu produktiem, pakalpojumiem un digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī tos uzlabotu;
 • nodrošinātu, ka digitālajos plašsaziņas līdzekļos saturs tiek rādīts jums un jūsu datoram vai citai mobilajai ierīcei atbilstošākajā veidā;
 • nodrošinātu jums informāciju, produktus vai pakalpojumus, kurus pieprasāt;
 • izpildītu mūsu saistības, kas ir noteiktas visos mūsu savstarpēji noslēgtajos līgumos, vai jebkuras citas juridiskas saistības;
 • ļautu jums izmantot digitālo plašsaziņas līdzekļu interaktīvās funkcijas, ja izvēlaties to darīt;
 • paziņotu jums par izmaiņām digitālajos plašsaziņas līdzekļos, pakalpojumos, produktos vai politikās;
 • nodrošinātu, ka digitālajos plašsaziņas līdzekļos jums tiek rādītas atbilstošākas un piemērotākas reklāmas;
 • informētu jūs par īpašajiem piedāvājumiem un produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, ja esat piekritis saņemt šāda veida informāciju.

PERSONAS DATU VĀKŠANA

Mēs varam vākt un apstrādāt dažāda veida personas datus par jums tad, kad jūs jebkādā veidā apmeklējat vai izmantojat mūsu digitālos plašsaziņas līdzekļus.

Jūsu sniegtā informācija

Lai iegūtu piekļuvi mūsu digitālajos plašsaziņas līdzekļos nodrošinātajai informācijai, pakalpojumiem vai produktiem, jums var tikt prasīts norādīt personas datus jeb personas informāciju, piemēram, jūsu vārdu, pasta adresi, dzimšanas datumu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs varam arī vākt un apstrādāt demogrāfisko informāciju, piemēram, par preferencēm un interesēm, kuru varam iegūt no tādām trešajām personām kā Google vai citiem jūsu izmantotiem sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Jūs varat izvēlēties nesniegt šo informāciju, taču šādā gadījumā jūs varat neiegūt piekļuvi mūsu informācijai, pakalpojumiem vai produktiem.

Jums jebkāda iemesla dēļ sazinoties ar mums, mēs varam saglabāt informāciju, ko esat sniedzis, izmantojot digitālo plašsaziņas līdzekļu funkciju „Saziņa ar mums”. Mēs varam arī vākt un apstrādāt informāciju par jebkādiem jūsu veiktajiem darījumiem vai darbībām digitālajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī par pasūtījumu izpildi. Ja vien neabonējat kādu pakalpojumu, jūsu personas datu sniegšana nav likumā vai līgumā noteikta prasība, un jūs varat atteikties sniegt tos.

Tehnoloģiju vāktā informācija

Jums jebkādā veidā apmeklējot vai izmantojot mūsu digitālos plašsaziņas līdzekļus, Perrigo var vākt un apstrādāt dažāda veida informāciju par jums, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatne ir maza datne, kas var tikt glabāta jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatnēm un to izmantošanu digitālajos plašsaziņas līdzekļos, skatiet turpmāk esošo sadaļu „Sīkdatnes”.

Jums lietojot kādu mobilo lietojumprogrammu, mēs izmantojam datu vākšanas rīkus, lai vāktu informāciju par jūsu saskarsmi ar lietojumprogrammu, piemēram, par operētājsistēmas veidu, pārlūkprogrammas veidu, domēnu un citiem sistēmas iestatījumiem, meklēšanas vaicājumiem, laika joslu, kurā atrodas mobilā ierīce vai planšetdators, un metadatiem, kā arī citu informāciju par citiem jūsu ierīcē glabātajām datnēm.

Mēs varam vākt arī informāciju par tās mobilās ierīces vai planšetdatora atrašanās vietu, kas ir izmantots, lai piekļūtu mobilajai lietojumprogrammai, tostarp: (i) informāciju par mobilās ierīces vai planšetdatora atrašanās vietu, kas ir iegūta, analizējot GPS vai Wi-Fi lietojumu; (ii) informāciju par tās mobilās ierīces, planšetdatora vai interneta pakalpojuma IP adresi, kas ir izmantots, lai piekļūtu tiešsaistes platformai; un (iii) citu informāciju, ko lietotājs vai kāda cita persona ir padarījusi pieejamu un kas norāda lietotāja pašreizējo vai iepriekšējo atrašanās vietu, piemēram, fotoattēlos ietverto ģeogrāfisko atzīmju informāciju. Iespējams, ka jūsu IP adrese vai mūsu izmantotā sīkdatne satur informāciju, kas var tikt uzskatīta par personas datiem.

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

Perrigo var atļaut jums izmantot digitālos plašsaziņas līdzekļus, lai kopīgotu informāciju, tostarp personas datus, tādās sociālo tīklu tīmekļa vietnēs kā Facebook un Twitter. Mēs nekopīgojam jūsu personas datus šajās tīmekļa vietnēs bez jūsu norīkojuma. Informācijas izmantošanu šajās tīmekļa vietnēs reglamentē to konfidencialitātes politikas, un jūs šajās tīmekļa vietnēs varat izmainīt savus konfidencialitātes iestatījumus.

SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Mēs varam nodrošināt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Turklāt trešo personu tīmekļa vietnēs var tikt sniegtas saites uz mūsu digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Ja izvēlaties apmeklēt šīs trešo personu tīmekļa vietnes, pārskatiet to paziņojumus par konfidencialitāti, lai pārliecinātos, ka saprotat, kā tās izmanto jūsu personas datus, un ka jums tas ir pieņemami. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu paziņojumiem par konfidencialitāti un datu aizsardzības metodēm, un atsakāmies uzņemties atbildību šajos jautājumos (neatkarīgi no tā, vai šajā tīmekļa vietnē ir sniegta saite uz mūsu digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem vai otrādi). Šīs saites ir nodrošinātas tikai jūsu ērtībai, un jūs tām piekļūstat uz savu atbildību. Jūsu pienākums ir pārskatīt trešās personas tīmekļa vietnes paziņojumus par konfidencialitāti pirms iesniedzat jebkādus personas datus tās tīmekļa vietnē.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Jūsu personas dati var tikt glabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kur atrodas mūsu struktūrvienības vai pakalpojumu sniedzēji. Izmantojot mūsu digitālos plašsaziņas līdzekļus vai sniedzot mums piekrišanu (ja likumā ir noteikta šāda prasība), jūs piekrītat informācijas pārsūtīšanai uz valstīm, kas nav jūsu pastāvīgās uzturēšanās valsts, tostarp uz ASV, kur spēkā esošie datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valsts noteikumiem.

Mēs uzglabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jums piekļuvi mūsu digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem un saistītajiem pakalpojumiem, ievērojot likumā noteiktās prasības, kā arī jebkādu juridisku prasību īstenošanai vai aizstāvībai.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Mēs īstenojam uzņēmuma līmeņa, tehniskos un administratīvos pasākumus mūsu pārvaldībā esošo personas datu aizsardzībai. Diemžēl nav iespējams garantēt nevienas metodes datu pārsūtīšanai internetā vai datu uzglabāšanas sistēmas simtprocentīgu drošību. Ja uzskatāt, ka jūsu saziņa ar mums vairs nav droša (piemēram, ja jums šķiet, ka ir apdraudēta kāda mūsu sistēmā izveidotā konta drošība), lūdzam nekavējoties ziņot mums par šo problēmu, sazinoties ar mums, ievērojot turpmāk esošajā sadaļā „Saziņa ar mums” sniegtos norādījumus.

DATU KOPĪGOŠANA UN ATKLĀŠANA

Perrigo var bez ierobežojumiem atklāt apkopoto informāciju par mūsu lietotājiem un informāciju, ko nevar izmantot nevienas personas identificēšanai.

Mēs varam kopīgot mūsu ievāktos personas datus ar:

 • mūsu meitasuzņēmumiem un filiālēm;
 • pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies, lai īstenotu savu saimniecisko darbību;
 • pircēju vai citu tiesību pārņēmēju gadījumā, ja tiek apvienoti, atsavināti, pārstrukturēti, reorganizēti, likvidēti jeb citā veidā pārdoti vai citai personai nodoti visi Perrigo aktīvi vai daļa no tiem;
 • attiecīgajām iestādēm, lai izpildītu jebkura tiesas nolēmuma, likuma vai tiesvedības procesa prasības, tostarp jebkādas valsts vai reglamentējošās iestādes prasības vai pieprasījumus;
 • ārējām personām, lai iespējama datu drošības pārkāpuma gadījumā sazinātos ar, piemēram, datu drošības pārākumu noteikšanas speciālistiem vai attiecīgajām valsts iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības nesniegt Perrigo nekādus savus personas datus, kā arī zināt, kādus jūsu personas datus mēs uzglabājam.

Jūs varat pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai novecojuši, vai pieprasīt savu personas datu dzēšanu.

Lai pieprasītu informāciju, kas Perrigo var būt pieejama par jums, atjauninātu šo informāciju vai pieprasītu tās dzēšanu, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saprātīgā laikā saskaņā ar vietējo konfidencialitātes noteikumu prasībām. Drošības apsvērumu dēļ pirms jebkādu pieprasījumu izpildīšanas jums var tikt pieprasīts apliecināt savu identitāti.

Jums ir tiesības izvēlēties saņemt biļetenus, paziņojumus vai cita veida saziņu un/vai pakalpojumus no mūsu digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Ja vēlāk pārdomājat, jums ir tiesības atteikties no turpmākas šo vienumu saņemšanas.

Jūsu pienākums ir pārliecināties, ka visa mums sniegtā informācija ir pareiza un aktuāla. Perrigo ir pienākums atjaunināt informāciju, ja tas ir nepieciešams.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību savā vietējā datu aizsardzības iestādē gadījumā, ja neesat apmierināts ar to, kā Perrigo apstrādā jūsu personas datus.SĪKDATNES

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu sīkdatņu politiku.

Perrigo izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu pieejamās iespējas tiem lietotājiem, kuri apmeklē mūsu digitālo plašsaziņas līdzekļu platformas, tostarp tīmekļa vietnes un vietnes, kurām var piekļūt, izmantojot mūsu mobilās lietojumprogrammas. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā, jūs varat izmainīt savas pārlūkprogrammas un/vai mobilās ierīces iestatījumus tā, lai saņemtu paziņojumu par ienākošajām sīkdatnēm, vai arī varat izvēlēties ierobežot vai bloķēt sīkdatņu saņemšanu.

Sīkdatnes ir nelielas datnes jeb mazas datu vienības, ko tīmekļa lapu serveri ievieto jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Sīkdatnes ļauj jums efektīvi pāriet no vienas lapas uz otru, saglabā informāciju par jūsu preferencēm, interesēm vai pieteikšanās datiem, kā arī uzlabo jūsu vispārējo lietošanas pieredzi. Sīkdatnes nevar ievadīt kā kodu vai izmantot vīrusu izplatīšanai, un tie nesniedz mums iespēju piekļūt jūsu ierīces cietajam diskam. Mēs nevaram nolasīt nekādu informāciju no jūsu ierīces cietā diska pat tad, ja glabājam tajā sīkdatnes.

Digitālajos plašsaziņas līdzekļos izmantoto sīkdatņu veidi

 • Nepieciešamās sīkdatnes: tās ir svarīgas tam, lai jūs varētu pāriet no viena digitālo plašsaziņas līdzekļu elementa uz citu un izmantot to funkcijas, piemēram, piekļūt digitālo plašsaziņas līdzekļu drošajiem apgabaliem. Bez šīm sīkdatnēm mūsu digitālie plašsaziņas līdzekļi nedarbojas pienācīgi un nav iespējams nodrošināt jūsu pieprasītās funkcijas, piemēram, iepirkumu grozus vai drošus klientu kontus.
 • Ekspluatācijas sīkdatnes: tās vāc informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto digitālos plašsaziņas līdzekļus, piemēram, par to, kuras lapas tiek apmeklētas visbiežāk un vai tīmekļa lapās tiek rādīti kļūdu ziņojumi. Šīs sīkdatnes vāc ar personu nesaistītu informāciju un tiek izmantotas, lai anonīmi izsekotu apmeklētāju plūsmu vai nodrošinātu personalizētu, uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Mēs izmantojam šīs sīkdatnes arī tam, lai pārbaudītu dažādus mūsu digitālo plašsaziņas līdzekļu noformējumus un funkcijas, kā arī lai pārraudzītu to, kā apmeklētāji nonāk mūsu vietnēs un cik efektīvas ir mūsu reklāmas.
 • Funkcionālās sīkdatnes: tās ļauj digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem atcerēties jūsu veiktās izvēles (piemēram, jūsu lietotājvārdu, valodu vai reģionu, kurā atrodaties) un nodrošina labākas un personalizētākas funkcijas. Šīs sīkdatnes var izmantot arī tam, lai atcerētos jūsu veiktās teksta lieluma, fontu un citu tīmekļa lapu pielāgojamo daļu izmaiņas.
 • Mērķauditorijas atlases vai reklamēšanas sīkdatnes: tās izmanto, lai nodrošinātu jums un jūsu interesēm atbilstošāku saturu. Tās izmanto arī tam, lai ierobežotu to, cik reižu jums tiek rādīta kāda reklāma, turklāt tās palīdz novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti. Daži mūsu partneri arī var izmantot sīkdatnes vai tīmekļa bāksignālus (viena pikseļa attēla failus), lai citās tīmekļa vietnēs jums tiktu rādītas atbilstošākas reklāmas. Bieži vien mērķauditorijas atlases vai reklamēšanas sīkdatnes ir saistītas ar vietnes funkcionalitāti, kuru nodrošina cits uzņēmums.
 • Sociālo tīklu datnes: tās parasti iestata sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējs, un tās ļauj jums kopīgot digitālo plašsaziņas līdzekļu saturu ar draugiem, izmantojot jūsu iecienītākos sociālos tīklus. Tos dēvē arī par sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņiem. Perrigo nekontrolē mūsu sociālo tīklu sīkdatņu saturu. Lai iegūtu plašāku informāciju par sociālo plašsaziņas līdzekļu tīmekļa vietņu sociālo tīklu sīkdatnēm, skatiet šo vietņu paziņojumus par konfidencialitāti un datu kopīgošanu.

Sīkdatņu pārvaldība un atspējošana

Vairums pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes automātiski. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai neatļautu sīkdatņu automātisku pieņemšanu vai saglabāšanu, vai arī ir iespējams saņemt paziņojumu no tīmekļa vietnes, pirms pieņemat sīkdatnes.

Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldību, skatiet sadaļu „Palīdzība” savā pārlūkprogrammā, savas mobilās ierīces iestatījumus vai apmeklējiet vietni www.allaboutcookies.org, kur ir sniegta detalizēta informācija par sīkdatņu pārvaldību plaši izmantotās pārlūkprogrammās. Lūdzam ievērot, ka atspējojot sīkdatnes, noteiktas mūsu digitālo plašsaziņas līdzekļu daļas var darboties nepilnīgi.

IZMAIŅAS PAZIŅOJUMĀ

Ja tiks veiktas izmaiņas šajā paziņojumā, mēs informēsim jūs par to, izmainot šī paziņojuma datumu. Iesakām jums sekot līdzi izmaiņām mūsu konfidencialitātes un sīkdatņu politikā, pārskatot paziņojumu ikreiz, kad sazināties ar mums. Dažos gadījumos mēs varam nodrošināt jums papildu informāciju par šī paziņojuma izmaiņām. Jūsu personas dati, kas ir savākti saskaņā ar senāku paziņojuma versiju, netiks apstrādāti būtiski atšķirīgā veidā, iepriekš nesaņemot jūsu piekrišanu. Visas šī paziņojuma izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, un tas, ka turpināt izmantot Perrigo digitālos plašsaziņas līdzekļus, liecina par jūsu piekrišanu.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.