PAREIŠKIMAS DĖL PRIVATUMO IR SLAPUKŲ

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. vasario 19 d.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Maloniai laukiame klausimų, pastabų, prašymų ar nusiskundimų dėl šio Pareiškimo; kreipkitės į mus adresu globalprivacyoffice@perrigo.com

Data Protection Officer (DPO):

„Perrigo Company, plc.“ ir jos patronuojamosios bendrovės („Perrigo“) pripažįsta, kad jų gaunami asmens duomenys yra laikomi pagal pasitikėjimą. „Perrigo“ siekia pateisinti tą pasitikėjimą laikydamasi bendrųjų principų dėl asmens duomenų apsaugos. Šiame Pareiškime dėl privatumo ir slapukų (Pareiškimas) paaiškinta, kaip mes renkame, naudojame, dalijamės ir saugome informaciją, surinktą per šią Skaitmeninę terpę ir kitas operacijas.

Šis Pareiškimas taikomas visoms „Perrigo“ interneto arba skaitmeninėms paslaugoms ar veiklai, visoms svetainėms, socialinių tinklų platformoms, mobiliosioms programėlėms ir bet kurioms kitoms skaitmeninėms paslaugoms, kuriose yra paskelbtas arba pateikta nuoroda į jį (Skaitmeninė terpė). Kai pateikiate informaciją į šią Skaitmeninę terpę arba per ją, turėsite specialiai pasirinkti arba sutikti su Jūsų duomenų rinkimu, apdorojimu ir pasilikimu, kaip aprašyta šiame Pareiškime.

JEIGU NESUTINKATE SU KURIA NORS ŠIO PAREIŠKIMO DALIMI, NESINAUDOKITE JOKIOMIS PASLAUGOMIS.

VAIKŲ PRIVATUMAS

„Perrigo“ Skaitmeninė terpė neskirta naudotis vaikams. Jeigu nesate sulaukę savo gyvenamojoje vietoje nustatyto pilnametystės amžiaus, galite naudotis mūsų Skaitmenine terpe tik gavę vieno savo tėvų ar teisėto globėjo sutikimą arba jų prižiūrimi. Laikantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl vaikų privatumo apsaugos, jeigu sužinome, kad jaunesnis kaip 13 metų vaikas pateikė Asmens duomenų į Interneto platformą arba per ją negavęs savo tėvų arba teisėto globėjo sutikimo, mes naudosime tą informaciją tik atsakydami tiesiogiai tam vaikui (arba jo tėvams ar teisėtam globėjui), kad informuotume vaiką, jog jis negali naudotis Skaitmenine terpe, o tada pašalinsime tokius Asmens duomenis pagal šio Pareiškimo nuostatas.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Mes naudojame Jūsų mums teikiamą informaciją, kad teiktume Jums prašomas paslaugas ir savo teisėtais veiklos tikslais, kaip toliau aprašyta:

 • teikti Jums bendrąją informaciją apie Skaitmeninę terpę ir mūsų produktus bei paslaugas;
 • atsakyti į Jūsų informacijos prašymus, atsiliepimus ir kitus pranešimus ar korespondenciją, kuriuos mums galite pateikti;
 • Jūsų domėjimuisi mūsų produkcija, paslaugomis ir Skaitmenine terpe įvertinti ir patobulinti;
 • užtikrinti, kad Skaitmeninės terpės turinys pateikiamas veiksmingiausiu Jums ir Jūsų kompiuteriui ar kitam mobiliajam įrenginiui būdu;
 • pateikti informaciją, produktus ar paslaugas, kurių prašote iš mūsų;
 • vykdyti įsipareigojimus pagal bet kokią mūsų su Jumis sutartį ar kitus teisinius įsipareigojimus;
 • leisti Jums dalyvauti interaktyviosiose Skaitmeninės terpės funkcijose, jeigu to pageidaujate;
 • pranešti Jums apie Skaitmeninės terpės, paslaugų, produktų ar taisyklių pasikeitimus;
 • teikti Jums prasmingesnę ir aktualesnę reklamą Skaitmeninėje terpėje;
 • pranešti Jums apie specialius pasiūlymus ir produktus ar paslaugas, kurie Jus gali dominti, jeigu sutikote, kad į Jus būtų kreiptasi tokiais tikslais.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Kai kokiu nors būdu lankotės mūsų Skaitmeninėje terpėje arba ja naudojatės, mes galime rinkti ir apdoroti įvairaus tipo Jūsų asmens duomenis.

Jūsų teikiama informacija

Tam, kad galėtumėte gauti mūsų per Skaitmeninę terpę teikiamą informaciją, paslaugas ar produktus, Jums gali reikėti pateikti Asmens duomenis, pvz., savo vardą, pavardę, pašto adresą, gimimo datą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Mes taip pat galime rinkti ir apdoroti demografinę informaciją, pvz., apie pageidavimus ir interesus, kurią galime gauti iš trečiųjų šalių, tokių kaip „Google“ ar kitų socialinių tinklų, kuriais naudojatės. Galite pasirinkti nepateikti šios informacijos, tačiau tuomet galite neturėti galimybės gauti mūsų informacijos, paslaugų ar produktų.

Jeigu dėl kokios nors priežasties kreipiatės į mus, mes galime pasilikti informacijos, kurią pateikėte per Skaitmeninės terpės funkciją „Susisiekite su mumis“, įrašą. Mes taip pat galime rinkti ir apdoroti duomenis apie bet kokias Jūsų operacijas ar naudojimąsi per Skaitmeninę terpę ir vykdant užsakymus. Jeigu neprenumeruojate paslaugos, Jūsų asmens duomenų teikimas nėra privalomasis arba sutarties reikalavimas ir galite atsisakyti tai daryti.

Technologija renkama informacija

Kai lankotės Skaitmeninėje terpėje arba naudojatės ja, „Perrigo“ gali rinkti ir apdoroti įvairių tipų informaciją apie Jus per slapukus. „Slapukas“ – tai mažas duomenų rinkinys, kuris gali būti laikomas Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą Skaitmeninėje terpėje skaitykite toliau esančioje slapukų skiltyje.

Kai naudojatės mobiliąja programėle, mes naudojamės duomenų rinkimo priemonėmis, kad rinktume informaciją apie Jūsų sąveiką su Programėle, pvz., operacinės sistemos tipą, naršyklės tipą, sritį ir kitas sistemos nuostatas, paieškos užklausas ir laiko juostą, kurioje yra mobilusis įrenginys ar planšetė, metaduomenis ir kitą informaciją, susijusią su kitais Jūsų įrenginyje laikomais failais.

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie mobiliosios programėlės prieigai naudojamo mobiliojo įrenginio ar planšetės vietą, įskaitant (i) mobiliojo įrenginio ar planšetės vietą, nustatytą dėl naudojimosi GPS arba „Wi-Fi“, (ii) Interneto platformos prieigai naudojamo mobiliojo įrenginio, planšetės IP adresą arba interneto paslaugą ir (iii) kitą informaciją, kurią pateikia vartotojas ar kiti asmenys, nurodančią esamą arba buvusią vartotojo buvimo vietą, pvz., nuotraukų geografinės žymos informaciją. Gali būti, kad Jūsų IP adrese arba mūsų naudojamame slapuke bus informacijos, kurią galima laikyti Asmens duomenimis.

Socialiniai tinklai

„Perrigo“ gali leisti Jums dalytis informacija, įskaitant Asmens duomenis, per Skaitmeninę terpę su socialinių tinklų svetainėmis, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“. Mes su jais nesidalijame Jūsų Asmens duomenimis, nebent nurodote mums tai daryti. Jų naudojimasis informacija yra reglamentuojamas jų privatumo taisyklėmis ir galite turėti galimybę pakeisti savo privatumo nuostatas jų svetainėse.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Mes galime pateikti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Be to, trečiųjų šalių svetainėse gali būti nuorodų į mūsų Skaitmeninę terpę. Jeigu pasirinksite apsilankyti šiose trečiųjų šalių svetainėse, turėtumėte perskaityti jų privatumo pareiškimus, kad tikrai žinotumėte ir sutiktumėte su jų veiksmais Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Mes nepripažįstame ir atsisakome bet kokios atsakomybės dėl kokių nors trečiųjų šalių svetainių (ar tokios svetainės būtų nuorodomis susietos su mūsų Skaitmenine terpe, ar ne) privatumo pareiškimų ir duomenų apsaugos praktikos. Šios nuorodos skirtos tik Jūsų patogumui ir todėl jomis naudojatės tik savo rizika. Privalote patys patikrinti trečiųjų šalių svetainių privatumo pareiškimus prieš pateikdami kokius nors asmens duomenis jų svetainėse.

ASMENS DUOMENŲ LAIKYMAS

Jūsų asmens duomenys gali būti laikomi ir apdorojami bet kurioje šalyje, kurioje turime infrastruktūros ar paslaugų teikėjų. Naudodamiesi mūsų Skaitmenine terpe ar duodami mums sutikimą (kai reikalaujama teisės aktais) sutinkate perduoti informaciją į užsienio šalis, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose gali būti taikomos kitokios duomenų apsaugos taisyklės nei Jūsų šalyje.

Jūsų asmens duomenis laikysime tik tiek laiko, kiek reikės teikiant Jums prieigą prie mūsų Skaitmeninės terpės ir susijusių paslaugų, kaip reikalaujama teisės aktais ir teisinėms pretenzijoms reikšti bei gintis nuo jų.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Imamės organizacinių, techninių ir administracinių priemonių, kad apsaugotume mūsų valdomus asmens duomenis. Deja, joks duomenų perdavimas internetu arba duomenų laikymo sistemoje negali būti laikomas absoliučiai saugiu. Jeigu turite priežasčių manyti, kad Jūsų sąveika su mumis nebėra saugi (pavyzdžiui, manote, kad pakenkta Jūsų paskyros mūsų sistemoje saugumui), nedelsdami praneškite mums apie nesklandumą kreipdamiesi, kaip nurodyta tolesniame skyriuje Susisiekite su mumis.

DALIJIMASIS DUOMENIMIS IR JŲ ATSKLEIDIMAS

„Perrigo“ gali be apribojimų atskleisti jungtinę informaciją apie mūsų vartotojus ir tokią informaciją, kurioje neatskleidžiama jokio asmens tapatybė.

Mes galime dalytis Asmens duomenimis, kuriuos surinkome toliau nurodytais būdais:

 • per mūsų patronuojamąsias ir susijusias bendroves;
 • per paslaugų teikėjus ir kitas trečiąsias šalis, kurias pasitelkiame į pagalbą savo veiklai;
 • per pirkėją ar kitą perėmėją, įvykus įmonių susijungimui, turto išpardavimui, restruktūrizacijai, reorganizacijai, išformavimui ar kitam viso „Perrigo“ turto arba jo dalies pardavimui ar perleidimui;
 • laikydamiesi bet kokio teismo nutarimo, teisinės ar teisminės procedūros, įskaitant reagavimą į bet kokį vyriausybės ar priežiūros institucijų reikalavimą ar prašymą;
 • įtariamo duomenų pažeidimo atveju pranešti išorės šalims, pvz., duomenų pažeidimo aptikimo ar atitinkamų vyriausybės institucijų ekspertams, pagal poreikį.

JŪSŲ TEISĖS

Turite teisę neteikti jokių savo asmens duomenų „Perrigo“ arba sužinoti, kokius asmens duomenis apie Jus turime.

Galite prašyti pataisyti savo asmens duomenis, jeigu jie netikslūs, neišsamūs arba pasenę, arba pareikalauti juos pašalinti.

Norėdami paprašyti „Perrigo“ apie Jus turimos informacijos, atnaujinti ją arba pareikalauti pašalinti, kreipkitės adresu https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Mes atsakysime į Jūsų prašymą per pagrįstą laikotarpį pagal vietos teisės aktų reikalavimus. Prieš vykdant bet kokius prašymus saugumo sumetimais gali reikėti pateikti tapatybės įrodymą.

Turite teisę atsisakyti gauti naujienlaiškius, skelbimus ar kitus pranešimus ir (arba) paslaugas iš mūsų Skaitmeninės terpės. Jeigu persigalvotumėte vėliau, turite teisę atsisakyti gauti minėtus dalykus.

Atsakote už tai, kad visa Jūsų mums teikiama informacija būtų tiksli ir nauja. „Perrigo“ atsako už informacijos atnaujinimą prireikus.

Turite teisę pateikti skundą savo vietos duomenų apsaugos institucijai, jeigu nesate patenkinti, kaip „Perrigo“ apdoroja Jūsų asmens duomenis.SLAPUKAI

Toliau naudodamiesi šia svetaine sutinkate su slapukų naudojimu pagal mūsų slapukų taisykles.

„Perrigo“ naudoja slapukus, kad pagerintų lankytojų naudojimąsi mūsų skaitmeninės terpės platformomis, įskaitant svetaines ir tas iš jų, į kurias galima patekti per mūsų mobiliąsias programėles. Jeigu nenorite gauti slapukų naršydami mūsų svetainę, galite pakeisti savo naršyklės ir (arba) mobiliojo įrenginio nuostatas taip, kad jie praneštų, kada gaunate slapukus, arba galite pasirinkti apriboti ar užblokuoti slapukus.

Slapukai – tai maži failai arba duomenų rinkiniai, kuriuos į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį įrenginį įrašo tinklalapių serveriai. Slapukai suteikia galimybę Jums veiksmingai naršyti po puslapius, atsiminti Jūsų parinktis, interesus arba prisijungimo duomenis ir pagerinti funkcionalumą apskritai. Slapukai negali būti vykdomi kaip kodas arba naudojami virusams perduoti ir jie negali suteikti mums prieigos prie Jūsų kietojo disko. Mes negalime perskaityti jokios informacijos Jūsų kietajame diske, net jeigu jame laikome slapukus.

Skaitmeninėje terpėje naudojamų slapukų tipai

 • Būtinieji slapukai. Jie būtini, kad galėtumėte naršyti po Skaitmeninę terpę ir naudotis jos funkcijomis, pvz., patekti į saugiąsias Skaitmeninės terpės sritis. Be šių slapukų mūsų Skaitmeninė terpė tinkamai neveiktų ir Jums negalima būtų teikti prašomų paslaugų, pvz., pirkinių krepšelio ar saugių klientų paskyrų.
 • Veiklos slapukai. Jais renkama informacija apie tai, kaip lankytojai naudojasi Skaitmenine terpe, pvz., kuriuose puslapiuose jie dažniau lankosi ir ar iš tinklalapių gauna klaidos pranešimus. Šiais slapukais renkami neasmeniniai duomenys ir jie naudojami anonimiškai sekti lankytojų srautą arba teikti suasmenintas, patobulintas svetainės funkcijas. Šiuos slapukus mes taip pat naudojame įvairiai mūsų Skaitmeninės terpės konfigūracijai ir funkcijoms bandyti, taip pat stebėti, kaip mūsų lankytojai patenka į mūsų svetaines ir kiek veiksminga yra mūsų reklama.
 • Funkciniai slapukai. Naudodama šiuos slapukus Skaitmeninė terpė įsimena Jūsų pasirinkimus (pvz., vartotojo vardą, kalbą arba regioną, kuriame esate) ir suteikia patobulintas, suasmenintas funkcijas. Šie slapukai taip pat gali būti naudojami įsiminti Jūsų padarytus teksto dydžio, šrifto ir kitų tinklalapių dalių, kurias pritaikėte sau, pakeitimus.
 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai. Jie naudojami Jums ir Jūsų interesams aktualesniam turiniui teikti. Jie taip pat naudojami apriboti Jūsų matomos reklamos skaičių ir padėti įvertinti reklaminės kampanijos veiksmingumą. Kai kurie mūsų partneriai taip pat gali naudoti slapukus arba žiniatinklio indikatorius (vieno pikselio vaizdo failus), kad lankydamiesi kitose svetainėse matytumėte aktualesnę informaciją. Gana dažnai tiksliniai arba reklaminiai slapukai bus susieti su svetainės funkcija, kurią teikia kita organizacija.
 • Socialinių tinklų slapukai. Juos dažnai nustato socialinio tinklo teikėjas, kad Skaitmeninės terpės turiniu galėtumėte pasidalyti su savo draugais per mėgstamus socialinius tinklus. Jie dar vadinami Socialinių tinklų įskiepiais. „Perrigo“ nekontroliuoja jokio mūsų socialinių tinklų slapukų turinio. Daugiau informacijos apie socialinių tinklų slapukus iš socialinių tinklų svetainių ieškokite šių svetainių privatumo ir dalijimosi duomenimis pareiškimuose.

Kaip tvarkyti ir išjungti slapukus

Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus. Paprastai galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, kad slapukai nebūtų automatiškai priimami ar įrašomi, arba gautumėte pranešimą iš svetainės prieš priimdami slapukus.

Daugiau apie slapukų tvarkymą sužinoti galite apsilankę savo naršyklės Žinyno funkcijoje, mobiliojo įrenginio nuostatose arba adresu www.allaboutcookies.org, kur išsamiai paaiškinta apie slapukų tvarkymą populiariose naršyklėse. Turėkite omenyje, kad, jei išjungti slapukus, tam tikros mūsų Skaitmeninės terpės dalys gali neveikti tinkamai.

ŠIO PAREIŠKIMO PAKEITIMAI

Jeigu šis Pareiškimas pasikeistų, mes pranešime Jums pakeisdami jo datą. Raginame būti susipažinus su mūsų privatumo ir slapukų praktika, perskaitant Pareiškimą, kai tik čia lankotės. Tam tikrais atvejais mes galime pateikti papildomą pranešimą apie šio Pareiškimo pasikeitimus. Pagal ankstesnes Pareiškimo versijas surinktų Jūsų Asmens duomenų iš esmės kitu būdu netvarkysime prieš tai negavę Jūsų sutikimo. Bet koks šio Pareiškimo pakeitimas įsigalios nedelsiant, o Jūsų tolesnis naudojimasis „Perrigo“ Skaitmenine terpe reiškia Jūsų sutikimą.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.