ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Τελευταία ενημέρωση: 19 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ερωτήσεις, σχόλια, αιτήματα και παράπονα σχετικά με την παρούσα Δήλωση είναι ευπρόσδεκτα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο globalprivacyoffice@perrigo.com

Data Protection Officer (DPO):

Η Perrigo Company plc και όλες οι θυγατρικές της («Perrigo») αναγνωρίζουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνει διατηρούνται στη βάση εμπιστοσύνης. Η Perrigo επιδιώκει να τηρήσει αυτή την εμπιστοσύνη ακολουθώντας τις γενικές αρχές σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και Cookies («Δήλωση») εξηγεί το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του Ψηφιακού Μέσου και κατά τη διάρκεια άλλων αλληλεπιδράσεων.

Η παρούσα Δήλωση ισχύει για όλες τις online ή ψηφιακές υπηρεσίες ή δραστηριότητες της Perrigo, για όλους τους ιστότοπους, τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και για οποιεσδήποτε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες στις οποίες δημοσιεύεται ή με τις οποίες συνδέεται (Ψηφιακά Μέσα). Όταν υποβάλλετε πληροφορίες σε ή μέσω οποιωνδήποτε από αυτά τα Ψηφιακά Μέσα, θα πρέπει να παρέχετε συγκεκριμένα τη συγκατάθεση (opt-in) ή τη συναίνεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των πληροφοριών σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα Ψηφιακά Μέσα της Perrigo δεν προορίζονται για παιδιά. Εάν είστε κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης του τόπου κατοικίας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση ή υπό την εποπτεία του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας. Σε συνέπεια με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των παιδιών, εάν πληροφορηθούμε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών έχει παράσχει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε ή μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, χωρίς να λάβει πρώτα τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε απευθείας στο εν λόγω παιδί (ή το γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του), για να ενημερώσουμε το παιδί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα Ψηφιακά Μέσα και κατόπιν θα απορρίψουμε τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε και για τους νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • Για να σας παρέχουμε γενικές πληροφορίες στα Ψηφιακά Μέσα και να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Για να απαντούμε στα αιτήματά σας για πληροφορίες, σχόλια και άλλες επικοινωνίες ή την αλληλογραφία που μπορεί να μας υποβάλετε
 • Για να μετρήσουμε το ενδιαφέρον σας και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα Ψηφιακά Μέσα μας
 • Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο στα Ψηφιακά Μέσα παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για σας και τον υπολογιστή σας ή άλλες κινητές συσκευές
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ εσάς και εμάς ή οποιεσδήποτε άλλες νομικές υποχρεώσεις
 • Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε οποιεσδήποτε διαδραστικές λειτουργίες των Ψηφιακών Μέσων, όταν το επιλέγετε
 • Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στα Ψηφιακά Μέσα, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα ή τις πολιτικές
 • Για να εμφανίζουμε τις πιο ουσιώδεις και συναφείς για σας διαφημίσεις στο Ψηφιακό Μέσο
 • Για να σας ενημερώνουμε για ειδικές προσφορές και προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εάν έχετε συναινέσει να επικοινωνούμε μαζί σας για τέτοιους σκοπούς

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τα Ψηφιακά Μέσα μας με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς.

Πληροφορίες που παρέχετε εσείς

Για να προσπελάσετε πληροφορίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από εμάς μέσω του Ψηφιακού Μέσου, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Προσωπικές Πληροφορίες», όπως το όνομα, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής σας, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δημογραφικές πληροφορίες, όπως προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, τις οποίες μπορούμε να λάβουμε από τρίτους όπως η Google ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε αυτές τις πληροφορίες· ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να προσπελάσετε τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να διατηρήσουμε μια εγγραφή των πληροφοριών που παρείχατε μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ψηφιακού Μέσου. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε συναλλαγές ή χρήση που πραγματοποιείτε μέσω των Ψηφιακών Μέσων και την εκπλήρωση των παραγγελιών. Εκτός εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία, η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας δεν αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση και μπορείτε να αρνηθείτε να τα γνωστοποιήσετε.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω τεχνολογίας

Η Perrigo μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τα Ψηφιακά Μέσα μας με οποιονδήποτε τρόπο μέσω των cookies. Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους στα Ψηφιακά Μέσα, παρακαλούμε δείτε την ενότητα Cookies παρακάτω.

Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για κινητά, χρησιμοποιούμε εργαλεία συλλογής δεδομένων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή, όπως τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, ρυθμίσεις τομέα και άλλων συστημάτων, ερωτήματα αναζήτησης και ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεται το κινητό ή η συσκευή tablet, μεταδεδομένα και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της κινητής συσκευής ή του tablet που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στην εφαρμογή για κινητά, συμπεριλαμβανομένων (i) της θέσης της κινητής συσκευής ή του tablet που προέρχεται από χρήση του GPS ή WiFi, (ii) της διεύθυνσης IP της κινητής συσκευής ή του tablet ή της υπηρεσίας διαδικτύου που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και (iii) άλλων πληροφοριών που κατέστησε διαθέσιμες ένας χρήστης ή άλλοι, που υποδεικνύουν την τρέχουσα ή προηγούμενη τοποθεσία του χρήστη, όπως πληροφορίες γεωγραφικού μήκους/πλάτους σε φωτογραφίες. Είναι πιθανό η διεύθυνση IP ή ένα cookie που χρησιμοποιούμε να περιέχει πληροφορίες που μπορεί να θεωρούνται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Perrigo μπορεί να σας επιτρέψει να κοινοποιείτε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω των Ψηφιακών Μέσων με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter. Δεν κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στους εν λόγω ιστότοπους, εκτός αν μας πείτε να το πράξουμε. Η χρήση των πληροφοριών από αυτούς θα διέπεται από τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους και ενδέχεται να μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου σας στους ιστότοπούς τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Επιπλέον, οι ιστότοποι τρίτων μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς τα δικά μας Ψηφιακά Μέσα. Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, θα πρέπει να ελέγξετε τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου τους για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι μπορείτε να αποδεχτείτε τις πρακτικές τους όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Δεν δεχόμαστε και αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου και τις πρακτικές προστασίας δεδομένων οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους (είτε ο εν λόγω ιστότοπος συνδέεται με τα Ψηφιακά Μέσα μας είτε όχι). Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για δική σας διευκόλυνση και η πρόσβασή σας σε αυτούς γίνεται με δική σας ευθύνη. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου των ιστότοπων τρίτων πριν υποβάλετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στους ιστότοπούς τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα όπου έχουμε εγκαταστάσεις ή παρόχους υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τα Ψηφιακά Μέσα μας ή παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας σε εμάς (όταν απαιτείται από το νόμο), συμφωνείτε με τη μεταφορά πληροφοριών σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ενδέχεται να προβλέπουν διαφορετικούς κανόνες προστασίας δεδομένων από τη δική σας χώρα.

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να έχετε δυνατότητα πρόσβασης στα Ψηφιακά Μέσα μας και σε συναφείς υπηρεσίες, όπως απαιτείται από το νόμο, καθώς και για την άσκηση ή υπεράσπιση οποιωνδήποτε νομικών απαιτήσεων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χρησιμοποιούμε οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό τον έλεγχό μας. Δυστυχώς, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή σύστημα αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε μαζί μας έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με την παρακάτω ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας».

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Perrigo μπορεί να γνωστοποιεί συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας και πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε άτομο, χωρίς περιορισμούς.

Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει με:

 • Τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας
 • Παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη της επιχείρησής μας
 • Έναν αγοραστή ή άλλον διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, εκχώρησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Perrigo
 • Για τη συμμόρφωσή μας με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, νόμο ή νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική απαίτηση ή αίτημα
 • Σε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης των δεδομένων, για λόγους επικοινωνίας με εξωτερικά μέρη, όπως με εμπειρογνώμονες για τον εντοπισμό παραβιάσεων δεδομένων ή με σχετικές κρατικές αρχές, όπως είναι απαραίτητο

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να μην μοιράζεστε οποιαδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με την Perrigo ή να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούμε για εσάς.

Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εάν είναι ανακριβή, ελλιπή ή παρωχημένα ή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Για να ζητήσετε πληροφορίες, να ενημερώσετε πληροφορίες ή να ζητήσετε τη διαγραφή πληροφοριών που μπορεί να διαθέτει η Perrigo σχετικά με εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας στο https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου. Μπορεί να απαιτείται απόδειξη της ταυτότητάς σας, ως μέτρο ασφάλειας, πριν από την εκπλήρωση οποιωνδήποτε αιτημάτων

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε (opt-in) να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις ή άλλες επικοινωνίες ή/και υπηρεσίες από τα Ψηφιακά Μέσα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη σε μεταγενέστερη ημερομηνία, έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε (opt-out) από τη συνέχιση της λήψης αυτών των επικοινωνιών.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Η Perrigo έχει την ευθύνη να επικαιροποιεί τις πληροφορίες όπως αρμόζει.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένα παράπονο στην τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το πώς επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας η Perrigo.COOKIES

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής μας για τα cookies

Η Perrigo χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών στις πλατφόρμες ψηφιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων και των ιστότοπων που είναι προσβάσιμοι μέσω των εφαρμογών μας για κινητά. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή/και της κινητής συσκευής σας, ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε cookies ή μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε τα cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία ή πακέτα δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας από τους διακομιστές των ιστότοπων. Τα cookies σας επιτρέπουν να περιηγείστε στις σελίδες αποδοτικά, να θυμάστε τις προτιμήσεις σας, τα ενδιαφέροντά σας ή τα στοιχεία σύνδεσης και να βελτιώσετε τη συνολική σας εμπειρία. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελεστούν ως κώδικας ή να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση ιών και δεν μπορούν να μας επιτρέψουν να προσπελάσουμε τον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον σκληρό δίσκο σας, ακόμη και αν αποθηκεύουμε τα cookies εκεί.

Τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στα Ψηφιακά Μέσα

 • Απαραίτητα cookies: αυτά είναι απαραίτητα για να μπορείτε να κινηθείτε στο Ψηφιακό Μέσο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του Ψηφιακού Μέσου. Χωρίς αυτά τα cookies, τα Ψηφιακά Μέσα μας δεν θα λειτουργούν σωστά και οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως καλάθια αγορών ή ασφαλείς λογαριασμοί πελατών, δεν μπορούν να παρασχεθούν.
 • Cookies απόδοσης: αυτά συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το Ψηφιακό Μέσο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται οι επισκέπτες συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν μη προσωπικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για ανώνυμη παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των επισκεπτών ή για την παροχή εξατομικευμένης, βελτιωμένης εμπειρίας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies για να δοκιμάσουμε διαφορετικά σχέδια και δυνατότητες για τα Ψηφιακά Μέσα μας, όπως και για να μας βοηθήσετε να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας φτάνουν στους ιστότοπούς μας και πόσο αποτελεσματική είναι η διαφήμισή μας.
 • Λειτουργικά cookies: αυτά επιτρέπουν στο Ψηφιακό Μέσο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να παρέχει βελτιωμένα, πιο προσωπικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις αλλαγές που έχετε κάνει στο μέγεθος κειμένου, τις γραμματοσειρές και άλλα μέρη των ιστοσελίδων που μπορείτε να εξατομικεύσετε.
 • Στοχευόμενα ή διαφημιστικά cookies: αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου πιο σχετικού με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για τον περιορισμό των επαναλήψεων εμφάνισης μιας διαφήμισης, όπως και για να μας βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies ή web beacons (ένα αρχείο εικόνας ενός pixel), ώστε να βλέπετε πιο σχετικές διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους. Πολύ συχνά τα στοχευόμενα ή διαφημιστικά cookies θα συνδέονται με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου που παρέχεται από τον άλλο οργανισμό.
 • Cookies κοινωνικής δικτύωσης: αυτά καθορίζονται συνήθως από τον πάροχο κοινωνικής δικτύωσης και σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από το Ψηφιακό Μέσο με τους φίλους σας μέσω των αγαπημένων σας κοινωνικών δικτύων. Είναι επίσης γνωστά ως πρόσθετα (plugins) μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Perrigo δεν ελέγχει οποιαδήποτε από τα περιεχόμενα των cookies κοινωνικής δικτύωσής μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies κοινωνικής δικτύωσης από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να ανατρέξετε στις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου και κοινής χρήσης δεδομένων αυτών των ιστότοπων.

Πώς να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε συνήθως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να αποτρέψετε την αυτόματη αποδοχή ή αποθήκευση των cookies ή μπορείτε να λάβετε μια γνωστοποίηση από τον ιστότοπο πριν αποδεχτείτε τα cookies.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies από τη λειτουργία Βοήθειας («Help») του προγράμματος περιήγησης, τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας ή από το www.allaboutcookies.org, που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης. Λάβετε υπόψη σας ότι μέρη των Ψηφιακών Μέσων μας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ

Εάν γίνουν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση, θα σας ενημερώσουμε αναθεωρώντας την ημερομηνία αυτής της Δήλωσης. Σας ενθαρρύνουμε να παραμείνετε ενήμεροι σχετικά με τις πρακτικές μας για το ιδιωτικό απόρρητο και τα cookies, εξετάζοντας τη Δήλωση κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσθετες κοινοποιήσεις για αλλαγές στην παρούσα Δήλωση. Δεν θα μεταχειριστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν συλλεχθεί βάσει μιας προηγούμενης έκδοσης της Δήλωσης με ουσιωδώς διαφορετικό τρόπο, χωρίς πρώτα να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Δήλωση θα ισχύει αμέσως και η συνεχιζόμενη χρήση των Ψηφιακών Μέσων της Perrigo καθορίζει τη συγκατάθεσή σας.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.