PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORECH COOKIE

Naposledy aktualizováno: 19. února 2019

KONTAKTUJTE NÁS

Dotazy, připomínky, požadavky a stížnosti týkající se tohoto prohlášení jsou vítány; kontaktujte nás prosím na adrese globalprivacyoffice@perrigo.com

Data Protection Officer (DPO):

Společnost Perrigo Company plc a všechny dceřiné společnosti (dále jen „Perrigo“) uznávají, že osobní informace, které dostávají, mají v úschově jako důvěrné. Společnost Perrigo se snaží tuto důvěru naplňovat tak, že bude dodržovat obecné zásady týkající se ochrany osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme informace získané prostřednictvím těchto digitálních médií a během dalších interakcí.

Toto prohlášení platí pro veškeré online nebo digitální služby nebo aktivity, všechny webové stránky, platformy sociálních médií, mobilní aplikace a veškeré další digitální služby společnosti Perrigo, v nichž je zveřejněno nebo je na ně odkázáno (digitální média). Když na kterékoli z těchto digitálních médií nebo jeho prostřednictvím odešlete informace, budete muset výslovně vyjádřit souhlas nebo souhlasit se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním vašich informací, jak je popsáno v tomto prohlášení.

POKUD S JAKOUKOLI ČÁSTÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM ŽÁDNÉ Z TĚCHTO SLUŽEB.

SOUKROMÍ DĚTÍ

Digitální média společnosti Perrigo nejsou určena k tomu, aby je používaly děti. Pokud jste v místě svého pobytu nezletilými, můžete využívat naše digitální média pouze se souhlasem nebo pod dohledem svého rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud se dozvíme, že dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje na online platformu nebo jejím prostřednictvím, aniž by nejprve získalo souhlas svého rodiče nebo zákonného zástupce, použijeme v souladu s platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany soukromí dětí tyto informace pouze k tomu, abychom odpověděli přímo tomuto dítěti (nebo jeho rodiči nebo zákonnému zástupci), abychom toto dítě informovali, že digitální média nemůže používat, a následně takovéto osobní údaje v souladu s tímto prohlášením zlikvidujeme.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace, které s námi sdílíte, používáme k tomu, abychom vám poskytovali služby, které jste požadovali, a ke svým legitimním obchodním účelům, jak je popsáno níže:

 • abychom vám poskytovali obecné informace v digitálních médiích a poskytovali vám naše výrobky a služby;
 • abychom reagovali na vaše žádosti o informace, zpětnou vazbu a jiná sdělení nebo korespondenci, které nám můžete odeslat;
 • k měření vašeho zájmu a zlepšování našich výrobků, služeb a digitálních médií;
 • k zajištění toho, aby byl obsah v digitálních médiích prezentován způsobem, který je pro vás i pro váš počítač nebo jiná mobilní zařízení co nejefektivnější;
 • abychom vám poskytovali informace, výrobky nebo služby, které od nás požadujete;
 • abychom plnili své závazky vyplývající z jakýchkoli smluv mezi námi a vámi nebo veškeré další zákonné povinnosti;
 • abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí digitálních médií, pakliže se k tomu rozhodnete;
 • abychom vás informovali o změnách digitálních médií, služeb, výrobků nebo zásad;
 • aby se vám v digitálních médiích zobrazovaly smysluplnější a relevantnější reklamy;
 • abychom vás informovali o speciálních nabídkách a výrobcích nebo službách, které by vás mohly zajímat, pokud jste souhlasili s tím, že vás za takovýmito účely můžeme kontaktovat.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když jakýmkoli způsobem navštěvujete nebo používáte naše digitální média, můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat různé typy osobních údajů.

Informace, které poskytnete

Abyste získali přístup k informacím, službám nebo výrobkům, které poskytujeme prostřednictvím digitálních médií, můžeme vyžadovat, abyste poskytli „osobní údaje“ nebo „osobní informace“, jako např. své jméno, poštovní adresu, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Můžeme rovněž shromažďovat a zpracovávat demografické informace, jako jsou preference a zájmy, které můžeme získat od třetích stran, jako je např. Google nebo jiná sociální média, která používáte. Můžete se rozhodnout, že tyto informace neposkytnete; nemuseli byste však mít možnost získat přístup k našim informacím, službám nebo výrobkům.

Pokud nás budete z jakéhokoli důvodu kontaktovat, můžeme uchovávat záznam o informacích, které nám poskytnete, prostřednictvím funkce digitálních médií „Kontaktujte nás“. Můžeme rovněž shromažďovat a zpracovávat podrobnosti o veškerých transakcích nebo použitích, které realizujete prostřednictvím digitálních médií a plnění objednávek. Pokud se nepřihlásíte k předplatnému služby, není poskytnutí vašich osobních údajů zákonným ani smluvním požadavkem a vy je můžete odmítnout sdělit.

Informace shromažďované prostřednictvím technologií

Pokud jakýmkoli způsobem navštěvujete nebo používáte naše digitální média, může o vás společnost Perrigo prostřednictvím souborů cookie shromažďovat a zpracovávat různé typy informací. Soubor „cookie“ je malý údaj, který lze uložit ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Další informace o souborech cookie a jejich používání v digitálních médiích naleznete níže v části Soubory cookie.

Pokud používáte mobilní aplikaci, používáme nástroje pro shromažďování dat ke shromažďování informací o vaší interakci s aplikací, jako je typ operačního systému, typ prohlížeče, doména a další nastavení systému, vyhledávané dotazy a časové pásmo, v němž se mobilní zařízení nebo tablet nachází, metadata a jiné informace spojené s dalšími soubory uloženými ve vašem zařízení.

Můžeme rovněž shromažďovat informace o poloze mobilního zařízení nebo tabletu používaného pro přístup k mobilní aplikaci, včetně (i) polohy mobilního zařízení nebo tabletu odvozené z používání GPS nebo WiFi; (ii) IP adresy mobilního zařízení nebo tabletu nebo internetové služby používané pro přístup k online platformě; a (iii) další informace zpřístupněné uživatelem nebo jinými osobami, které uvádí stávající nebo předchozí polohu uživatele, jako jsou informace o geoznačkách na fotografiích. Je možné, že vaše IP adresa nebo soubor cookie, který používáme, může obsahovat informace, které mohou být považovány za osobní údaje.

Sociální média

Společnost Perrigo vám může prostřednictvím digitálních médií umožnit sdílet informace, včetně osobních údajů, s webovými stránkami sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter. Vaše osobní údaje s nimi nesdílíme, pakliže nám k tomu nedáte pokyn. Používání informací z jejich strany se bude řídit jejich zásadami ochrany osobních údajů a vy budete moci svá nastavení ochrany osobních údajů upravit na jejich webových stránkách.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Můžeme uvádět odkazy na webové stránky třetích stran. Kromě toho mohou webové stránky třetích stran uvádět odkazy na naše digitální média. Pokud byste se rozhodli navštívit tyto webové stránky třetích stran, měli byste si projít jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se ujistili, že chápete jejich zásady týkající se vašich osobních údajů a souhlasíte s nimi. Nepřebíráme odpovědnost a zříkáme se veškeré odpovědnosti za prohlášení o ochraně osobních údajů a za postupy ochrany údajů jakýchkoli webových stránek třetích stran (ať už je tato webová stránka propojena s našimi digitálními médii, či nikoli). Tyto odkazy vám poskytujeme pouze pro účely pohodlí a vy na ně vstupujete na své vlastní riziko. Vaší povinností je zkontrolovat si prohlášení o ochraně osobních údajů třetí strany, než na její webové stránky odešlete jakékoli osobní údaje.

ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje se mohou ukládat a zpracovávat v kterékoli zemi, kde máme provozovny nebo poskytovatele služeb. Používáním našich digitálních médií nebo tím, že nám poskytnete souhlas (je-li to vyžadováno zákonem), souhlasíte s přenosem informací do zemí mimo zemi vašeho pobytu, včetně Spojených států, které mohou mít jiná pravidla o ochraně údajů než vaše země.

Vaše osobní údaje budeme ukládat pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, abychom vám poskytovali přístup k našim digitálním médiím a souvisejícím službám, jak je vyžadováno zákonem, a za účelem uplatnění nebo obhajoby jakýchkoli právních nároků.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom chránili osobní údaje, které jsou pod naší kontrolou, používáme organizační, technická a administrativní opatření. Bohužel nelze zaručit, že jakýkoli přenos po internetu nebo systém uložení dat budou 100% bezpečné. Máte-li důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například máte pocit, že bylo ohroženo zabezpečení jakéhokoli účtu, který u nás máte), informujte nás prosím okamžitě o tomto problému tak, že nás budete kontaktovat v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“.

SDÍLENÍ A SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost Perrigo může bez omezení sdělovat agregované informace o svých uživatelích a informace, které neidentifikují žádného jednotlivce.

Osobní údaje, které jsme nashromáždili, můžeme sdílet:

 • se svými dceřinými a sesterskými společnostmi;
 • s poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami, které využíváme na podporu našeho podnikání;
 • s kupujícím nebo jiným nástupcem v případě fúze, rozdělení, restrukturalizace, reorganizace, likvidace nebo jiného prodeje či převodu části nebo veškerého majetku společnosti Perrigo;
 • za účelem vyhovění jakémukoli soudnímu příkazu, zákonu nebo soudnímu řízení, včetně reakce na jakýkoli vládní nebo regulační požadavek nebo žádost;
 • v případě podezření na narušení bezpečnosti údajů ke komunikaci s externími stranami, jako jsou odborníci na odhalování narušení bezpečnosti údajů nebo dle potřeby příslušné státní orgány.

VAŠE PRÁVA

Máte právo kterýkoli ze svých osobních údajů se společností Perrigo nesdílet nebo vědět, jaké osobní údaje o vás uchováváme.

Pokud budou vaše osobní údaje nepřesné, neúplné nebo nebudou aktuální, máte právo požádat o jejich opravu nebo o jejich vymazání.

Budete-li chtít požádat o informace, aktualizovat informace nebo požádat o vymazání informací, které o vás společnost Perrigo může mít, obraťte se prosím na adresu https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Na vaši žádost odpovíme v přiměřené lhůtě, jak vyžadují místní předpisy o ochraně osobních údajů. Před vyhověním jakékoli takovéto žádosti může být jako bezpečnostní opatření vyžadováno prokázání totožnosti.

Máte právo vyjádřit výslovný souhlas s odběrem newsletterů, oznámení nebo jiných sdělení a/nebo služeb z našich digitálních médií. Pokud později svůj názor změníte, máte právo vyjádřit svůj výslovný nesouhlas s tím, abyste tyto položky i nadále dostávali.

Vaší povinností je zajistit, aby byly veškeré informace, které jste nám poskytli, přesné a aktuální. Společnost Perrigo je zodpovědná za případnou aktualizaci informací.

Pokud budete nespokojeni s tím, jak společnost Perrigo vaše osobní údaje zpracovává, máte právo podat stížnost u vašeho místního orgánu pro ochranu údajů.SOUBORY COOKIE

Tím, že budete tyto stránky i nadále používat, souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami pro používání souborů cookie

Společnost Perrigo používá soubory cookie, aby vylepšila zkušenosti návštěvníků svých platforem digitálních médií, včetně webových stránek a webových stránek, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím našich mobilních aplikací. Pokud nebudete chtít dostávat soubory cookie, až si budete naše webové stránky prohlížet, můžete upravit nastavení svého prohlížeče a/nebo mobilního zařízení, aby vás upozornily, když budete soubory cookie dostávat, nebo se můžete rozhodnout soubory cookie omezit nebo blokovat.

Soubory cookie jsou malé soubory nebo malé údaje, které do vašeho počítače nebo mobilního zařízení umísťují servery webových stránek. Soubory cookie vám umožňují efektivně se pohybovat mezi stránkami, pamatovat si vaše preference, zájmy nebo přihlašovací údaje a zlepšovat vaše celkové zkušenosti. Soubory cookie nelze spustit jako kód ani použít k doručení virů a nemohou nám umožnit přístup na váš pevný disk. I když na váš pevný disk soubory cookie uložíme, nemůžeme na něm přečíst žádné informace.

Typy souborů cookie používaných v digitálních médiích

 • Nezbytné soubory cookie: ty jsou zásadní pro to, aby vám umožnily pohyb digitálními médii a používání jejich funkcí, jako je přístup do zabezpečených oblastí digitálních médií. Bez těchto souborů cookie by naše digitální média nefungovala správně a nebylo by možné poskytovat služby, které jste požadovali, např. nákupní košíky a zabezpečené účty zákazníka.
 • Výkonnostní soubory cookie: ty shromažďují informace o tom, jak návštěvníci digitální média používají, například které stránky návštěvníci navštěvují nejčastěji a zda dostávají z webových stránek chybové zprávy. Tyto soubory cookie shromažďují informace neosobní povahy a používají se k anonymnímu sledování návštěvnosti nebo k zajištění individualizovaných a lepších možností stránek. Tyto soubory cookie rovněž používáme k testování různých návrhů a funkcí pro naše digitální média a také k tomu, aby nám pomohly sledovat, jak se naši návštěvníci na naše stránky dostávají a jak je naše reklama efektivní.
 • Funkční soubory cookie: ty umožňují, aby si digitální média zapamatovala volby, které jste učinili (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, v kterém se nacházíte), a umožňují lepší, osobnější funkce. Tyto soubory cookie lze také používat k tomu, aby si zapamatovaly změny, které jste provedli ve velikosti textu, fontech a jiných částech webových stránek, které si můžete přizpůsobit.
 • Cílené nebo reklamní soubory cookie: ty se používají k doručování obsahu, který je pro vás a vaše zájmy relevantnější. Také se používají pro omezení počtu, kolikrát uvidíte nějakou reklamu, a na pomoc při měření efektivity reklamní kampaně. Někteří z našich partnerů mohou také používat soubory cookie nebo webové signály (jednopixelový obrázkový soubor), abyste při návštěvě jiných webových stránek viděli relevantnější reklamy. Cílené nebo reklamní soubory cookie budou často propojeny s funkčností webu poskytovaného druhou organizací.
 • Soubory cookie sociálních sítí: ty obvykle nastavuje poskytovatel sociálních sítí a umožňují vám sdílet obsah z digitálních médií s vašimi přáteli prostřednictvím vašich oblíbených sociálních sítí. Jsou rovněž známy jako pluginy sociálních médií. Společnost Perrigo nekontroluje žádný obsah z našich souborů cookie v sociálních sítích. Chcete-li získat více informací o souborech cookie sociálních sítí, měli byste se podívat na prohlášení daných stránek o ochraně osobních údajů a sdílení dat.

Jak soubory cookie spravovat a zakázat

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá. Nastavení svého prohlížeče můžete obvykle změnit tak, abyste zabránili tomu, aby se soubory cookie automaticky přijímaly nebo ukládaly, nebo můžete před přijetím souborů cookie dostávat oznámení z webových stránek.

Více informací o tom, jak spravovat soubory cookie, zjistíte ve funkci nápovědy ve svém prohlížeči, v nastavení svého mobilního zařízení nebo na stránce www.allaboutcookies.org, která poskytuje podrobné informace o správě souborů cookie v oblíbených prohlížečích. Mějte prosím na paměti, že pokud soubory cookie zakážete, nemusí části našich digitálních médií fungovat správně.

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ

Pokud budou provedeny změny tohoto prohlášení, budeme vás o tom informovat tak, že změníme datum tohoto prohlášení. Doporučujeme vám, abyste se informovali o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a souborů cookie tak, že si toto prohlášení projdete, kdykoli s námi budete spolupracovat. V určitých případech vám můžeme poskytnout dodatečné oznámení o změnách v tomto prohlášení. S osobními údaji nashromážděnými podle předchozí verze prohlášení nebudeme nakládat podstatně odlišným způsobem, aniž bychom nejprve obdrželi váš souhlas. Jakékoli změny tohoto prohlášení budou účinné okamžitě a tím, že budete nadále používat digitální média společnosti Perrigo, vyjadřujete svůj souhlas.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.